BioFix 5B – Vi sinh xử lý nước thải dệt may

Danh mục: Sản phẩm, Vi sinh xử lý nước thải

Từ khóa: Vi sinh xử lý nước thải, Vi sinh xử lý nước thải dệt may, Vi sinh xử lý nước thải dệt nhuộm, Vi sinh xử lý nước thải may mặc

Xuất xứ: Mỹ

SKU: 228.03.003

0931.791.133