BioFix 5E – Vi sinh xử lý nước thải giấy

Biofix 5E chứa những chủng vi sinh được phân lập chuyên biệt để thúc đẩy quá trình xử lý hàm lượng sợi cenllulose hữu cơ và giảm tạo bọt. Các chủng vi sinh được chọn lọc  và được cung cấp trên một nền vi chất độc quyền làm tăng sinh khối nhanh chóng bổ trợ cho quá trình xử lý hiếu khí, thiếu khí.

Xuất xứ: Mỹ

SKU: 228.03.006

 

0931.791.133