BioFix Agita 10WG- Kiểm soát côn trùng

Agita 10WG sản phẩm hàng đầu trong kiểm soát ruồi

Giảm thiểu tác động của ruồi với sức khỏe vật nuôi.

Với thành phần hoạt tính mạnh, độc đáo Agita 10WG mang lại hiệu quả tiêu duyệt nhanh chóng và lâu dài

BioFix item code: 228.99.017

0931.791.133