BioFix Amonia -VI SINH XỬ LÝ AMMONIA VÀ KHÍ ĐỘC NO2

Sau khi sàng lọc hơn 300 chủng vi khuẩn, các hợp chất khử ammonia tốt nhất được kết hợp để tạo thành Biofix Ammonia. Biofix Ammonia là sự kết hợp của nhiều vi khẩn từ tự nhiên, được phân lập và chọn lọc trong phòng thí nghiệm (không phải cơ cấu cấy ghép di truyền) để loại bỏ ammonia và các hợp chất gây mùi khác từ nguồn phát thải và hệ thống xử lý sinh học

Xuất xứ: Mỹ

SKU: 228.01.001

0931.791.133