BioFix Amonia – Vi sinh xử lý Amoniac trong nước thải

Danh mục: Sản phẩm, Vi sinh xử lý nước thải, Vi sinh xử lý ao nuôi

Từ khóa: Vi sinh amoniac, Vi sinh xử lý nước thải, xử lý amoniac trong nước thải

Xuất xứ: Mỹ

SKU: 228.01.001

0931.791.133