Chất thải, nước thải từ sinh hoạt, hoạt động sản xuất, chăn nuôi & xử lý rác thải – đều gây ảnh hưởng đến môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Công nghệ sinh học ra đời như một giải pháp hoàn hảo trong việc xử lý và bảo vệ môi trường. Giúp giải quyết vấn đề triệt để nhưng hoàn toàn thân thiện với môi trường, con người và động vật.

Bên cạnh đó, các vấn đề khác trong đời sống hàng ngày như clo dư của nước vòi sen, tắc nghẽn máng ngưng máy lạnh hay xử lý bể phốt,…cũng là những điểm đáng lo ngại.

Vì vậy, với tư duy về giải pháp làm sao thuận tiện nhất cho khách hàng, thân thiện với người dùng, giúp khách hàng đối tác và đơn vị bạn hiểu rõ về các nhóm giải pháp từ Biofix. Biofix tự hào cung cấp toàn diện các giải pháp sinh học cho xử lý chất thải, nước thải và dân dụng với 2 nhóm giải pháp chính:

I. Giải pháp công nghiệp:

Trong giải pháp này có 4 nhóm giải pháp nhỏ:

1. Giải pháp cho nhà hàng, khách sạn, khu dân cư:

Biofix cung cấp 6 sản phẩm: Biofix 5S, Biofix Soc-S, Biofix Soc-LBiofix GreaseBiofix Grease BlockBiofix Septic

 

nh%C3%A0 h%C3%A0ng kh%C3%A1ch s%E1%BA%A1n
GIẢI PHÁP NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, KHU DÂN CƯ

2. Giải pháp cho trang trại, ao nuôi thủy sản

BioFix cung cấp 4 sản phẩm: Biofix CompostingBiofix AmoniacBiofix AQTBiofix 114Biofix Soc-S

ao nu%C3%B4i

3. Giải pháp xử lý chất thải

Biofix cung cấp 3 sản phẩm: Biofix Soc-EBiofix 114Biofix Composting

 

ch%E1%BA%A5t th%E1%BA%A3i 1

4. Giải pháp xử lý nước thải công nghiệp

Biofix cung cấp 6 sản phẩm: Biofix 5ABiofix 5BBiofix 5CBiofix 5DBiofix 5EBiofix WWTBiofix SOC-S

n%C6%B0%E1%BB%9Bc th%E1%BA%A3i 1

 

II. Giải pháp dân dụng

1. Giải pháp cho bồn cầu, hầm tự hoại

Biofix cung cấp 5 sản phẩm: Biofix SepticRita BioEzRita Tag 1Rita Tag 2Rita Bowl Clip

Gi%E1%BA%A3i ph%C3%A1p cho b%E1%BB%93n c%E1%BA%A7u h%E1%BA%A7m t%E1%BB%B1 ho%E1%BA%A1i

2. Giải pháp cho bồn tiểu

Biofix cung cấp 6 sản phẩm: Rita 3.0, Rita 2.0, Rita ShieldRita MagicRita ClassicRita Block.

Gi%E1%BA%A3i ph%C3%A1p cho b%E1%BB%93n ti%E1%BB%83u nam

3. Giải pháp cho máy lạnh

Biofix cung cấp 5 sản phẩm: BioFresh Pan PillsBioFresh CA90BioFresh CT180BioFresh UT3BBioFresh UT7B

Gi%E1%BA%A3i ph%C3%A1p cho m%C3%A1y l%E1%BA%A1nh

 

4. Giải pháp cho máy giặt

Biofix cung cấp sản phẩm: Rita Laundry

Gi%E1%BA%A3i ph%C3%A1p cho m%C3%A1y gi%E1%BA%B7t

5. Giải pháp cho phòng tắm

Biofix cung cấp sản phẩm: Lõi lọc vòi sen Rita Fresh

Gi%E1%BA%A3i ph%C3%A1p l%E1%BB%8Dc clo d%C6%B0 cho v%C3%B2i sen

6. Giải pháp cho đường ống, bồn rửa: 

Biofix cung cấp 2 sản phẩm: Biofix SOC-S và Biofix Grease Liquid

Gi%E1%BA%A3i ph%C3%A1p cho %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng %E1%BB%91ng b%E1%BB%93n r%E1%BB%ADa