BioFix Grease (Dạng Block) – Vi sinh xử lý mỡ

Danh mục: Sản phẩm, Vi sinh xử lý mỡ, xử lý mỡ dạng khối

Từ khóa: Vi sinh xử lý mỡ, xử lý tắc nghẽn dầu mỡ

SKU: 228.06.004

0931.791.133