BioFix SOC-E – Vi sinh khử mùi rác thải tinh

Danh mục: Sản phẩm, Vi sinh xử lý mùi, Vi sinh xử lý mùi rác tinh

Từ khóa: Vi sinh xử lý mùi, Vi sinh xử lý mùi rác, xử lý rác thải

Xuất xứ: Mỹ

SKU: 228.05.001

0931.791.133