BioFix SOC-S – Vi sinh khử mùi nước thải

Danh mục: Sản phẩm, Vi sinh xử lý nước thải, Vi sinh xử lý mùi

Từ khóa: Khử mùi nước thải, Vi sinh khử mùi nước thải, Vi sinh xử lý nước thải.

Xuất xứ: Mỹ

SKU: 228.05.003

 

0931.791.133