Top 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh

Top 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh

Các yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh trong xử lý nước thải vô cùng quan trọng. Nó quyết định sự phát triển, hiệu quả xử lý của vi sinh đối với hệ thống và công tác chuẩn bị trong quá trình nuôi cấy. Vậy những yếu tố đó là gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Lượng oxi hòa tan 

Vi khuẩn phát triển mạnh ăn thức ăn với tốc độ nhanh, do đó sử dụng oxy rất nhiều. Tỷ lệ sử dụng oxy thường được gọi là tỷ lệ hấp thụ oxy và được đo bằng mgO2Nói chung tỷ lệ sử dụng oxy có liên quan tới tỷ lệ F/M và tuổi bùn. khi F/M cao oxy cần nhiều hơn, khi tuổi bùn cao (bùn già) oxy sử dụng sẽ giảm. Đơn giản nước thải có BOD cao sẽ cần lượng oxy hòa tan nhiều.

Các vi khuẩn cần oxy đến biến các dưỡng chất hữu cơ và tăng trưởng. Mỗi vi khuẩn cần khoảng 0.1 – 0.3 mg DO/L để hoạt động.

Vì vậy cần duy trì nồng độ DO trong bể khoảng 2mg/L để cho các vi khuẩn trong bông cặn có đủ DO để hoạt động.

Nếu nồng độ DO < 2mg/L các vi khuẩn nằm trong bông cặn sẽ sử dụng hết oxy làm cho các vi khuẩn ở giữa không còn DO để hoạt động và chết đi làm cho bông cặn bị tan rã.

Việc sục khí trong bể bùn hoạt tính nhằm 2 mục tiêu:

Cung cấp oxy cho VSV hiếu khí.

Giữ cho các bông cặn được khuấy trộn ở mức thích hợp giúp cho nó tiếp xúc tốt với nước thải đầu vào.

(DO là viết tắt của từ Dessolved Oxygen)

Top 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh

Tỷ lệ thức ăn đối với vi sinh vật (F/M) là gì?

Tỷ lệ thức ăn đối với vi sinh vật (F/M), đo lượng thức ăn có sẵn cho vi sinh vật có trong bể sục khí. Lượng thức ăn có thể là BOD hoặc COD. Nếu có quá nhiều thức ăn và không đủ vi sinh vật gọi là F/M cao và ngược lại. Nếu F/M cao thì khả năng hệ thống sẽ bị vượt tải, bùn có thể không lắng tốt. Trường hợp F/M cao có thể thấy trong các nước thải có COD, BOD đầu vào cao. Ví dụ như nước thải giấy,  nước thải thực phẩm, nước thải chế biến trái cây.

F (Xác định bằng BOD hoặc COD) – M (xác định bằng thông số MLVSS)

Mặt khác, tỷ lệ F / M thấp chỉ ra rằng có một ít thức ăn và rất nhiều vi sinh vật. Điều này có nghĩa là dinh dưỡng bị thiếu. Vi khuẩn tiêu giảm tiêm mao, không còn nhân đôi nhưng đang hình thành lớp chất nhờn cần thiết để phát triển bông bùn. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận, không hoạt động với tỷ lệ F / M quá thấp < 0.1. Khi dinh dưỡng thiếu nghiêm trọng, điều kiện thiếu dinh dưỡng có thể xảy ra có thể gây ra các vấn đề được thảo luận dưới đây.

Tuổi bùn là một yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh

Khi vi khuẩn bắt đầu mới nuôi và phát triển trong hệ thống, chúng là các khối bùn nhỏ. Giai đoạn này chúng không tạo ra tốt lớp chất nhờn. Vi khuẩn phân tán và không ổn định. Khi bùn có tuổi, vi khuẩn tiêu giảm tiêm mao của chúng và tích lũy chất nhờ bên ngoài thành tế bào. Các khối bùn nhỏ bắt đầu dính lại với nhau và tạo thành bông lớn có thể lắng được.

pH của nước thải

Các enzyme điều khiển các phản ứng sinh hóa rất phụ thuộc vào pH.

  • Trong điều kiện kỵ khí:

Nếu pH<6 sẽ làm khí Metan sinh ra giảm đi.

Khoảng pH tối ưu dao động trong một khoảng hẹp từ 6,5 – 8,5.

  • Trong điều kiện hiếu khí

pH<5 sẽ tạo điều kiện thích hợp cho nấm tăng trưởng và gây nên hiện tượng bùn khó lắng.

Nếu pH> 9 sẽ phá hủy cân bằng nguyên sinh chất tế bào, vi sinh vật sẽ chết.

Top 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh

Đảo trộn ảnh hưởng như thế nào đến vi sinh xử lý nước thải?

Đảo trộn là cần thiết để mang vi khuẩn, oxy và chất dinh dưỡng tiếp xúc với nhau. Hãy nhớ rằng, một khi thức ăn bị hạn chế thì vi khuẩn sẽ phải tiêu giảm tiêm mao và không thể bơi nữa. Nếu không đảo trộn đủ hoặc sục khí yếu vi khuẩn sẽ lắng xuống và không tiếp xúc được nước thải.

Các dưỡng chất cho vi sinh

Vi khuẩn cần đủ dưỡng chất để phát triển, nếu thiếu dinh dưỡng chất lớp màng nhày sẽ hình thành và bao quanh tế bào. Hoạt động của vi khuẩn giảm xuống vì nó không đủ enzyme và các dưỡng chất không thể khuyết tán qua lớp màng nhày để cung cấp cho vi khuẩn. Bùn sẽ không lắng được và hiệu suất BOD sẽ giảm.

Nếu thiếu N, cản trở quá trình sinh hóa và tạo bùn hoạt tính khó lắng.

Nếu thiếu Photpho: Vi khuẩn dạng sợi phát triển, bùn nổi.

Nước thải có tỉ số BOD : N : P là 100 : 5 : 1 để thỏa mãn nhu cầu về dưỡng chất cho VSV. Các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt nằm ở dạng hòa tan là nguồn thức ăn chủ yếu cho các VSV dị dưỡng.

Nhiệt độ ảnh hưởng đến vi sinh

Hầu hết các nguyên sinh động vật có thể tồn tại và sinh sản trong khoảng nhiệt độ vận hành bể bùn hoạt tính. Chúng tăng trưởng tốt ở nhiệt độ  20 – 300C.  các nguyên sinh động vật nhạy cảm với pH hơn khuẩn tạo tạo bông cặn, chúng có thể chịu được pH trong khoảng 6,0 – 8,0 và pH tối ưu là 7,2 – 7,4. Các nguyên sinh động vật cũng cần DO để tồn tại do đó Do thấp sẽ làm giảm cả số lượng và loài nguyên nguyên sinh động vật trong bể.

 

0932 884 877