Chính sách chất lượng

Các chủng vi sinh vật của Vĩnh Tâm, được nghiên cứu, phân lập và phát triển tại Mỹ. Vì thế, chúng tôi luôn cam kết có đầy đủ chứng từ, chứng chỉ, giấy phép chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ đối với các loại hàng hóa này.

Để bắt kịp nhu cầu và xu hướng của xã hội, công ty luôn không ngừng nghiên cứu, thực nghiệm các chủng vi sinh mới, nhằm đa dạng hóa và đáp ứng nhu cầu xử lý trên nền tảng vi sinh vật đối với các loại hình nước thải có nồng độ cao hoặc chứa nhiều độc tố, …