Chu trình chuyển hóa của phospho-nito

chu trinh chuyen hoa cua photpho va nito

Chu trình chuyển hóa phot-pho là quá trình phot-pho biến đổi và dịch chuyển trong địa quyển, thủy quyển và sinh quyển.

 

Sự chuyển hóa và chuyển dịch của phot-pho trong tự nhiên

Sự chuyển hóa và chuyển dịch của phot-pho trong tự nhiên

Xanh nước biển:

  • Chất thải động vật, xác sinh vật trở thành photpho hữu cơ
  • Bụi khí quyển, phân bón vô cơ ngấm vào đất thành phot-pho vô cơ tan

Xanh lá cây:

  • Phot-pho hữu cơ trở thành vô cơ do khoáng hóa
  • Phot-pho vô cơ trở thành hữu cơ do các loài vi sinh cố định
  • Quặng bị phong hóa thành phot-pho vô cơ
  • Phot-pho vô cơ hấp phụ lên/ giải thoát khỏi bề mặt các đá khoáng
  • Phot-pho vô cơ kết tủa/ tan thành các hợp chất thứ cấp

Vàng

  • Bị cây lấy đi > bị thu hoạch mất
  • Bị xói mòn
  • Bị mất vào mạch nước ngầm

Khác với các chu trình khác, khí quyển không đóng vai trò quan trọng, vì phot-pho và các hợp chất của nó thường ở thể rắn.

Trên mặt đất, hàm lượng phot-pho giảm dần theo thời gian do bị xói mòn. Ở tầm vi mô, sự thay đổi của phot-pho là do các quá trình hóa học, sinh học và vi sinh học, nhưng ở tầm vĩ mô, chuyển dịch của phot-pho là dựa trên sự dịch chuyển của các mảng địa chất.

Ngoài ra, hoạt động của con người thay đổi đáng kể chu trình chuyển hóa phot-pho khi khai thác quặng phot-pho, bón phân, thu hoạch nông sản, mang từ nông thôn ra thành phố và cuối cùng đi vào nước thải. Từ đây nếu đi thẳng vào nguồn nước, nồng độ phot-pho cao có thể gây ra hiện tượng phú dưỡng. Hiện tượng này có thể tàn hoại hệ sinh thái.

Chu trình chuyển hóa ni-tơ là quá trình ni-tơ biển đổi và dịch chuyển trong khí quyển, địa quyển, thủy quyển và sinh quyển.

Chu trình ni-tơ đơn giản

Sự chuyển hóa và chuyển dịch của ni-tơ đơn giản

 

Ni-tơ có rất nhiều trong khí quyển dưới dạng khí ni-tơ. Khí ni-tơ rất bền, để sinh vật có thể sử dụng được nó, cần có quá trình cố định ni-tơ.

Có 2 quá trình cố định ni-tơ tự nhiên: vi khuẩn và sét.

Vi khuẩn trong đất hoặc vi khuẩn cộng sinh với một số loài thực vật cố định ni-tơ thành a-mô-ni (NH4+).

A-mô-ni lại được ni-trit hóa (NO2) và rồi ni-trat hóa (NO3) thành ni-trat.

Cây và động vật tiêu thụ ni-trat, thải ra a-mo-ni qua chất thải hoặc xác chết.

Mặt khác, sét là một nguồn năng lượng cực lớn, ngay lập tức oxy hóa ni-tơ, tạo ra ni-trat.

Cuối cùng, ni-trat bị các vi khuẩn khử ni-trat chuyển hóa lại thành khí ni-tơ.

Hoạt động của con người ảnh hưởng lớn đến chu trình chuyển hóa của ni-tơ.

Từ hoạt động trồng và xen canh các giống cây họ đậu, phản ứng Haber-Bosch khi sản xuất phân bón hóa học, cho đến các hoạt động xả thải ô nhiễm, con người đang tăng gấp đôi tốc độ cố định đạm, cũng như đẩy khí chứa Ni-tơ từ đất vào khí quyển, và thủy quyển.

Nhiệt độ cao của sét có thể tạo ra một lượng nhỏ khí ni-tơ hoạt tính Nr (NxOy, NH3 và HNO3), nhưng hoạt động đốt cháy của con người cũng tạo ra các khí đó, gấp 6-7 lần tự nhiên.

Nr là những khí dễ dàng phản ứng với môi trường, gây ra nhiều vấn đề, như mưa axit, ăn mòn tầng o-zone, vv. Nhưng vấn đề lớn nhất là quá trình khử ni-trat không đủ nhanh, khiến chúng tích tụ dần trong không khí.

Qua đây các bạn đã biết thêm về 2 quá trình chuyển hóa của 2 nguyên tố thiết yếu cho sự sống, cùng với đó là những ảnh hưởng xấu của con người trong 2 chuyển hóa này.

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VĨNH TÂM

Websitehttp://mtvinhtam.com/

Địa chỉ: A12/85 Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0796 155 955

Email: [email protected]

Fanpage: Vĩnh Tâm – Cung cấp giải pháp xử lý môi trường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931.791.133