ENOFIX SLUDGE MAX-Vi sinh xử lý bùn đáy ao

Sludge Max (WSR) được phát triển nhằm mục đích phân hủy các chất hữu cơ và bùn đáy trong ao hồ. Khi vật liệu này tích tụ, nó tạo thành một lớp ở đáy, khi không được kiểm soát, sẽ góp phần làm nước xuống cấp. SludgeMax nhanh chóng tiêu thụ lớp này, giúp nâng cao chất lượng nước. WSR cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ mùi khó chịu, amoniac, nitrit, nitrat và các chất hữu cơ.

Xuất xứ: Mỹ

SKU: 228.51.005
0931.791.133