Nano kẽm oxit được sử dụng để loại bỏ phosphate trong nước thải

Nano kẽm oxit được sử dụng để loại bỏ phosphate trong nước thải

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhằm mục đích tổng hợp vật liệu nano kẽm oxit (ZnO NP) và ứng dụng nó để loại bỏ photphat trong dung dịch nước. Vật liệu ZnO được điều chế bằng con đường hóa chất là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để sản xuất quy mô lớn ZnO ở kích thước nano. Các đặc tính bề mặt và cấu trúc vật liệu của nano kẽm oxit được xác định thông qua việc sử dụng kính hiển vi quét điện tử và phương pháp nhiễu xạ tia X.

Các thí nghiệm hàng loạt được thực hiện để đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệu ZnO. Ảnh hưởng của pH dung dịch, thời gian hấp phụ, lượng chất hấp phụ và nồng độ photphat ban đầu đến khả năng hấp phụ được khảo sát để xác định điều kiện thích hợp cho quá trình loại bỏ photphat. Kết quả cho thấy khả năng loại bỏ photphat cao ở khoảng pH rộng 3–7 sau 90 phút với liều lượng chất hấp phụ là 0,6 g / L. Sự hấp phụ của photphat tuân theo đường đẳng nhiệt Langmuir với khả năng hấp phụ tối đa là 100 mg / g. Việc loại bỏ photphat trong nước thải của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ) cũng được thực hiện với hiệu suất loại bỏ cao 88,75%.

Nguồn tham khảo:

Removal of Phosphate from Water Using Sonochemically Synthesized ZnO Nanoparticles

Authors: Pham Huong Quynh, Dang Van Thanh, Tran Quoc Toan, Nguyen Nhat Huy, Nguyen Thi Thuy

DOI: 10.1007/978-3-030-92574-1_81

Elkady, M.F., Shokry Hassan, H., Salama, E.: Sorption profile of phosphorus Ions onto ZnO nanorods synthesized via sonic technique. J. Eng. 2016, 1–9 (2016)

Lu, F., Cai, W., Zhang, Y.: ZnO hierarchical micro/nanoarchitectures: solvothermal synthesis and structurally enhanced photocatalytic performance. Adv. Func. Mater. 18(7), 1047–1056 (2008)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH TÂM

Địa chỉ: Số A12/85 Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Hotline: 0923 884 877 – 0796 155 955 – 0789 377 177 – 0931 791 133 – 0907 771 622 – 0987 632 531

Email: [email protected]

Fanpage: Vĩnh Tâm – Cung cấp giải pháp xử lý môi trường

Youtube: BIOFIX VIỆT NAM

0931791133