Top 8 cách xử lý BOD COD

Top 8 cách xử lý BOD COD trong xử lý nước thải

BOD nước thải là gì?

BOD là từ viết tắt của từ“Biological Oxygen Demand”, là lượng oxi cần thiết cung cấp cho vi sinh vật để oxi hóa các chất hữu cơ. BOD ước tính mức độ ô nhiễm của nước thải. Nước thải có BOD càng cao là càng ô nhiễm. Chỉ số BOD được đo ở đầu ra, giúp đánh giá chất lượng nước sau xử lý có đạt tiêu chuẩn xả thải hay không

COD là gì?

Chemical Oxygen Demand (COD) – nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy tiêu thụ để oxy hóa các thành phần ô nhiễm hữu cơ hóa học thành các sản phẩm cuối vô cơ. Thành phần này bao gồm dễ phân hủy sinh học và khó phân hủy sinh học. COD nước thải thường được đo bằng cách sử dụng chất oxy hóa mạnh (ví dụ kali dicromat, kali iodate, kali permanganate) trong điều kiện axit. Một lượng dư chất oxy hóa được thêm vào mẫu. Sau khi quá trình oxy hóa hoàn tất, nồng độ chất hữu cơ trong mẫu được tính bằng cách đo lượng chất oxy hóa còn lại trong dung dịch.

oàn bộ lượng oxy sử dụng cho các phản ứng trên được lấy từ oxy hoà tan trong nước (DO). Do vậy, COD và BOD nước cao sẽ làm giảm nồng độ DO của nước.

Các cách xử lý BOD COD trong nước thải

Cách xử lý BOD trong nước thải

Xử lý BOD bằng quá trình hiếu khí

Ở hệ thống sử dụng quá trình bùn hoạt tính, BOD được loại bỏ nhờ vi sinh hiếu khí. Nhờ sục khí oxy mà vi sinh vật tiêu thụ chất hữu cơ làm giảm BOD. Xử lý thứ cấp tiêu tốn rất nhiều năng lượng do sử dụng oxy. Quá trình này tạo ra lượng bùn vi sinh thứ cấp có khả năng sản sinh năng lượng rất ít. Do vi sinh vật đã tiêu thụ hầu hết các chất hữu cơ dễ phân huỷ. Các vi sinh hiếu khí chứa rất nhiều trong vi sinh hiếu khí BioFix của Envera.

Quá trình kỵ khí được hiệu quả khi các chủng vi sinh kỵ khí khỏe mạnh. Bổ sung vi sinh kỵ khí BioFix 114của Canada sẽ giúp quá trình kỵ khí của bạn hiệu quả hơn.

6 cách xử lý COD trong nước thải:

Top 8 cách xử lý BOD COD

Sử dụng vi sinh để giảm COD trong nước thải

Dùng vi sinh để giảm COD sẽ hiệu quả với COD gốc hữu cơ. Việc này được thực hiện theo hai quá trình chính là hiếu khí và kỵ khí.

Giảm COD trong nước thải bằng vi sinh hiếu khí

Trong quá trình hiếu khí, COD giảm do vi sinh hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ. Những vi sinh vật này là vi sinh vật dị dưỡng, chúng dùng chất hữu cơ trong nước thải làm thức ăn. Sau đó phân bào và tạo ra các vi sinh mới, tiếp tục tiêu hóa chất hữu cơ. Quá trình này thường được sử dụng trong nước thải có COD dưới 2000 mg/L.

Do vi sinh vật đóng vai trò chính yếu trong quá trình này, việc bổ sung các chủng vi sinh khỏe mạnh là điều quan trọng.

Giảm BOD, COD trong nước thải bằng vi sinh kỵ khí

Quá trình kỵ khí phù hợp với nước thải có hàm lượng BOD cao, trên 2000 mg/L. Trước khi quyết định có nên sử dụng phương pháp vi sinh hay không. Bạn cần hiểu loại nước thải mình đang vận hành. Bởi vì quá trình vi sinh chỉ thích hợp với nước thải có chất hữu cơ. Bạn có thể xác định điều này bằng cách so sánh tỉ lệ giữa BOD và COD. Nếu tỉ lệ >0.5 thì nước có khả năng phân hủy sinh học, áp dụng kỵ khí tốt. Nếu tỉ lệ <0.5 nên áp dụng thêm hóa lý phía trước sinh học.

xử lý nước thải công nghiệp - vi sinh kỵ khí

Bổ sung vi sinh kỵ khí sẽ giúp tăng hiệu suất quá trình xử lý kỵ khí của hệ thống XLNT.

Ngoài dùng vi sinh, có thể giảm COD nước thải bằng các cách sau:

  • Trường hợp tỉ lệ BOD/COD < 0.5 chúng ta nên vận hành hóa lý trước bể sinh học. Một số công nghệ hóa lý đang phổ biến hiện nay như:
  • Giảm COD trong nước thải bằng hóa chất keo tụ tạo bông.
  • Dùng hóa chất oxy hóa, ozon
  • Sử dụng phản ứng Fenton giúp giảm COD trong nước thải
  • Sử dụng công nghệ AOP
  • Lọc và hấp phụ với than hoạt tính

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VĨNH TÂM

Địa chỉ: Số A12/85 Đường 1A, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

VPGD: 240 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Hotline: 0907 771 622 – 0796 155 955 – 0789 377 177 – 0931 791 133

Email: [email protected]

Fanpage: Vĩnh Tâm – Cung cấp giải pháp xử lý môi trường

Youtube: BIOFIX VIỆT NAM

0932 884 877