Vi sinh xử lý bùn đáy ao – EnoFix Sludge Max

Liên hệ

Vi sinh xử lý bùn đáy ao – EnoFix Sludge Max (WSR) được phát triển nhằm mục đích phân hủy các chất hữu cơ và bùn đáy trong ao hồ. Khi vật liệu này tích tụ, nó tạo thành một lớp ở đáy, khi không được kiểm soát, sẽ góp phần làm nước xuống cấp. SludgeMax nhanh chóng tiêu thụ lớp này, giúp nâng cao chất lượng nước. WSR cũng rất hiệu quả trong việc loại bỏ mùi khó chịu, amoniac, nitrit, nitrat và các chất hữu cơ.

Xuất xứ: Mỹ

  • Miễn phí tư vấn
  • Giao hàng tận nơi
  • Hoàn hàng nếu lỗi do vận chuyển hay do sản xuất
0931 79 11 33 0796 155 955
0907 771 622