Vi sinh xử lý mùi hôi nước thải cao su

muong mu cao su

Mùi hôi nước thải cao su bắt nguồn từ đâu? Xử lý mùi hôi nước thải cao su như thế nào để mang lại hiệu quả?

Tại sao quá trình chế biến mủ cao su gây ra mùi hôi?

Mủ cao su thiên nhiên chứa một lượng lớn protein, đường, lipit, carotenord, chất hữu cơ cơ, chất vô cơ

Quá trình sản xuất và chế biến mủ cao su sử dụng nhiều hóa chất như axit fomic để đánh đông mủ. Nên nước thải có tính axit.

Các chất hữu cơ như protenin, cacbonhydrat phân hủy sinh học trong môi trường axit. Chúng tạo thành nhiều chất khí khác nhau như NH3, H2S,…Vì vậy việc xử lý mùi hôi nước thải cao su là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết.

Mùi hôi phát sinh ở khu vực nào?

Với công nghệ sản xuất và đặc điểm thành phẩn mủ cao su như trên, ngay từ khi phát sinh nước thải sẽ nhah chóng bị oxy hóa, phân hủy chất hữu cơ. Với thời gian lưu từ 1-3 ngày, sẽ sinh ra một lượng lớn thành phần lớn gây mùi hôi.

Nước thải từ công đoạn đánh đông có nồng độ chất bẩn

Khu vực chế biến mủ cao su: 

Khu vực xử lý nước thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931.791.133