Category Archives: Xử lý nước thải ngành giấy

Giải pháp xử lý nước thải ngành giấy

Đặc điểm thành phần của nước thải ngành giấy

Những đơn vị hoạt động trong ngành chế biến sản xuất giấy cũng sẽ để lại những hậu quả gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường xung quanh. Hãy cùng Môi trường Vĩnh Tâm chúng tôi tìm hiểu về tính chất của loại nước thải này cũng như là giải pháp khi xử lý […]

0931.791.133